17.04.2020

Evdə davam edən təhsil prosesi...

Mövcud tibbi-profilaktik vəziyyətlə əlaqədar tətbiq olunan karantin dövründə müəllimlər şagirdlərin dərslərdən geri qalmaması, tədris mühitindən uzaqlaşmaması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər.

Məktəb mühiti qədər əlverişli olmasa da, onlar evlərindəki vəsaitlərlə şagirdlərinin marağını dərsə yönəltməyi bacarırlar.


Açar sözlər: ,