Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 iyul tarixli 272 nömrəli qərarının və  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 2016-cı il 05 avqust tarixli 549 nömrəli əmrinin icrası barədə

“Ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi nizamnaməsində dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 iyul tarixli 272 nömrəli qərarının və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 2016-cı il 05 avqust tarixli 549 nömrəli əmrinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə